Coordonate pentru plăți taxe

Print
Category: Anunturi
Published Date Written by litere2

Universitatea "Dunărea de Jos” din Galați

Direcția Economică

Serviciul Financiar

 

 

Taxele de studii pentru studenți, se pot achita prin virament în contul IBAN:

La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP-ul, Facultatea, forma de învățământ(ZI/IFR), tipul taxei plătite (exemplu: taxa școlarizare, taxa reînmatriculare, taxa restante ani anteriori cu denumirea obiectului, lucrări de laborator/seminarii cu denumirea obiectului, ex. finalizare studii licența/master).