Departamentul de engleză

Print
Category: Departamente
Published Date Written by litere2

Continuând tradiţia studiilor filologice cu specializare în limba şi literatura engleză, înfiinţate la Galaţi în anul 1968 în cadrul Institutului Pedagogic, Departamentul de engleză a început să funcţioneze ca structură independentă în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie în anul 2001. Cadre didactice specializate în limba şi literatura engleză au aparţinut, succesiv, Catedrei de filologie (1972-1974) în cadrul Institutului Pedagogic din Galaţi, Catedrei de limbi străine (1974-1990) în cadrul Facultăţii de Învăţământ Pedagogic a Unversităţii din Galaţi, Catedrei de limba română - limbi străine (1990-2001) în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii Dunarea de Jos din Galaţi, Departamentului de limba şi literatura engleză (2001-prezent) în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Dunarea de Jos din Galaţi. O parte dintre membrii Departamentului de engleză au aparţinut Departamentului de limbi moderne aplicate (1997-2011).

În prezent, acesta are în componenţa sa un număr de 18 cadre didactice, împărțite în trei colective (Limbă engleză, Literatură și studii culturale, Limbi moderne aplicate), care acoperă întreaga ierarhie a structurii posturilor didactice universitare (asistent, lector, conferenţiar şi profesor).

Cadrele didactice ale Departamentului de engleză

Cadrele didactice ale Departamentului de engleză sunt implicate în derularea programelor de studii pe toate cele trei cicluri de învăţământ ale sistemului Bologna (licenţă, masterat, doctorat) atât pentru domeniul Filologie, cât şi pentru domeniile nefilologice care cuprind o componentă de instrucţie în limba engleză.

Mai exact, programele de studii din domeniul filologie gestionate parţial sau în totalitate de către Departamentul de engleză sunt următoarele:

Licenţă (3 ani)

 • Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
 • Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză

Masterat (2 ani – cu predare integrală în limba engleză)

 • Traducere şi interpretariat
 • Literatură, film şi reprezentări culturale

Doctorat (3 ani)

 • Limba engleză și traductologie
 • Literatura engleză și americană

Toți membrii departamentului se implică în mod constant în activități didactice și extra-curriculare concretizate în:

 • predarea în limba engleză a unei palete diversificate de cursuri fundamentale, obligatorii, opţionale şi facultative, cursuri practice și seminare;
 • publicarea de cursuri, manuale universitare şi alte auxiliare didactice care permit accesul studenților la cele mai recente informații din domeniul studiilor filologice;
 • coordonarea activităților de practică didactică a studenților în colaborare cu Departamentul de pregătire a cadrelor didactice și Inspectoratul Şcolar Județean;
 • coordonarea activităților de practică de traducere și interpretariat a studenților în colaborare cu centre de traducere, cu alte instituţii de educaţie, cultură şi turism etc. din Galați și din țară, precum şi cu Institutul European Român din cadrul Ministerului Afacerilor Europene;
 • coordonarea cercurilor științifice studențești în domeniul traductologiei, literaturii britanice şi americane, teatrului, studiilor culturale și de film;
 • colaborarea cu universități din străinătate prin încheierea de acorduri bilaterale de schimb de studenți și profesori ERASMUS: Universitatea Trieste (Italia), Universitatea „La Rioja” din Logrono, Universitatea din Almeria (Spania), Universitatea din Huelva și Universitatea Insulelor Baleare (Spania); Universitatea Catolică din Leuven (Belgia); Universitatea Antillelor și Guyanei (Franța); Universitatea Vincent Paul din Lublin, Universitatea ”Jan Kochanowski” din Kielce și Universitatea Pedagogică din Varșovia (Polonia); Universitatea Matej Bel (Slovacia); Universitatea din Tallinn (Estonia); Universitatea Republicii Letonia; Universitatea Volda (Norvegia); Universitatea Pamukkale (Turcia) etc;
 • colaborarea cu Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” pentru organizarea de cursuri intensive de limba engleză cu angajați ai universității sau ai altor instituții din Galați, sau programe de reconversie profesională destinate membrilor comunității locale.

O componentă importantă a activității departamentului este reprezentată de cercetare, care reflectă interesele și specializarea individuală a membrilor săi în domenii precum: studiile lingvistice, traductologia, studiile literare și imagologia, studiile culturale, de gen și de film. Vizibilitatea acesteia și impactul asupra comunității academice (la nivel local, național și internațional) sunt susţinute prin:

 • publicarea de cărți, monografii, dicționare (de autor sau în co-autorat) la edituri de prestigiu din țară și din străinătate;
 • publicarea de studii, articole, recenzii în reviste de specialitate sau volume colective editate în țară sau în străinătate;
 • participarea la conferințe, colocvii, mese rotunde sau ateliere de lucru organizate în cadru instituțional la nivel național şi internațional;
 • implicarea în activităţile organizate în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane a IOSUD UDJG;
 • participarea la organizarea şi conducerea de seminare în cadrul unor conferinţe internaţionale;
 • participarea, în calitate de membri referenţi, la comisii pentru susţinerea publică a unui număr mare de teze de doctorat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Craiova, Universitatea „Ovidius” din Constanţa etc;
 • participarea la comisii pentru ocuparea unor posturi didactice de conferenţiar şi profesor la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iaşi, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău”, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea din Piteşti, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Universitatea din Ploieşti etc;
 • participarea, în calitate de key-note speakers,  la conferinţe cu participare internaţională organizate de universităţi din ţară;
 • apartenenţa la comitete ştiinţifice ale unor volume/ reviste/ anale  publicate de universităţi din ţară;
 • apartenenţa la comitete ştiinţifice ale unor conferinţe cu participare internaţională organizate de universităţi din ţară;
 • recenzarea unor articole/cărţi publicate de către edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate;
 •  implicarea activă în colaborarea cu colegii din străinătate în cadrul diverselor asociații și societăți de cercetare, precum Societatea Română de Studii de Anglistică și Americanistică (SRSAA), Societatea Română de Studii Americane (SRSA); Societatea Europeană de Studii de Anglistică/European Society for the Study of English (ESSE), Asociația de Limbi Moderne/Modern Language Association (MLA) din Statele Unite ale Americii;
 • participarea la diverse proiecte în cadrul Centrului de cercetare al Departamentului (Cercetare de interfață a textului original și tradus. Dimensiuni cognitive și comunicaționale ale mesajului) atestat de către Ministerul Educației Naţionale încă din anul 2004;
 • participarea, în calitate de parteneri, la proiecte de cercetare internaționale finanțate de Uniunea Europeană:
 • Society and Lifestyles. Towards Enhancing Social Harmonization through Knowledge of Subcultural Communities
 • Gender, Migration and Intercultural Relations in the Mediterranean and South East Europe: An Interdisciplinary Perspective
 • Industrial Evolution in the Black Sea Area: Examples from Greece, Romania and Armenia
 • En-Abilities. Enabling Inclusive Education through Technology (în derulare: http://en-abilities.eu/)
  • participarea, în calitate de experţi-evaluatori în cadrul Comisiei Europene, în urma selecţiei de către EPSO (European Personnel Selection Office), la examene pentru obţinerea unor posturi de traducători UE: evaluări teze, elaborarea subiectelor pentru examenul de traducători;
 • Translation Studies: Retrospective and Prospective Views(conferință internațională anuală, organizată cu începere din 2006);
 • Conferinţa Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane(2012-prezent);
 • Identity, Alterity, Hibridity
 • Culture, Subculture, Counterculture(conferință internațională organizată în anul 2007);
 • The Fellowship of Cultural Rings(conferință internațională organizată în anul 2005);
 • Cultural Matrix Reloaded(conferința internațională ESSE organizată în anul 2004);
 • Colocviile Filologice Galațene(conferință internațională organizată în anul 2003);
 • Colocviile Filologice Gălăţene(conferinţă internaţională organizată în anul 2001 și dedicată lui Eugeniu Coşeriu, cu prilejul acordării titlului de Doctor Honoris Causa de către Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi).
  • editarea propriilor publicații de specialitate (anale, reviste, volume de conferință):
 • Translation Studies. Retrospective and Prospective Views (apariție anuală);
 • Cultural Intertexts (apariție anuală);
 • Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XIII – Limbă și Literatură (apariție anuală);
 • Shakespeareana. The Bulletin of the Student’s National Symposium (apariție anuală);
 • Identity, Alterity, Hybridity (IDAH).Proceedings of the international conference. Galati, 14-16 mai 2009 (GUP 2009);
 • Culture, Subculture, Counterculture.Volumul conferinței internaționale, Galați, 2-3 noiembrie 2007 (Europlus 2008);
 • The Fellowship of Cultural Rings. International Conference of the Research Centre of the Department of English, “Dunarea de Jos” University of Galati, (EDP 2006);
 • Cultural Matrix Reloaded. Seventh International Conference of RSEAS (EDP 2005);
 • Colocviile Filologice Gălățene. Volumul conferinței internaționale, Galați, 31 octombrie-1 noiembrie 2003 (EDP 2005).

Cel mai important, absolvenţi ai Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Litere, specializarea limba şi literatura engleză ne reprezintă cu cinste în sistemul de învăţământ românesc, dar şi în centre universitare din Marea Britanie, Elveția, Canada, Emiratele Arabe Unite etc.

Tab content 1
Tab content 2
Saturday the 6th - Joomla Templates. Custom text here