Cadre didactice

Prof. dr. Doinița Milea - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>doinita.milea[at]ugal.ro

Prof. dr. Simona Antofi - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>simona.antofi[at]ugal.ro – Director de departament

Prof. dr. Alina Iorga - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>alina.crihana[at]ugal.ro

Prof. dr. Nicoleta Ifrim - nicoleta.ifrim[at]ugal.ro

Conf. dr. Ionel Apostolatu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>ionel.apostolatu[at]ugal.ro

Conf. dr. Oana Cenac - oana.cenac[at]ugal.ro

Lect. dr. Cătălin Enică - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>catalin.enica[at]ugal.ro

Lect. dr. Laurențiu Ichim

Lect. dr. Cătălin Negoiță - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>catalin.negoita[at]ugal.ro

Lect. dr. Nicoleta Crînganu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>nicoleta.cringanu[at]ugal.ro

Lect. dr. Matei Damian - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>matei.damian[at]ugal.ro

Lect. dr. Petrica Crângan

Asist. dr. Daniela Bogdan - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>daniela.bogdan[at]ugal.ro

Cadre didactice

Prof. dr. Anca Gâță - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>anca.gata[at]ugal.ro 

Prof. dr. Carmen Andrei - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>carmen.andrei[at]ugal.ro

Prof. dr. Alina Ganea - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>alina.ganea[at]ugal.ro

Prof. dr. Gabriela Scripnic - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>gabriela.scripnic[at]ugal.ro - Director de departament

Conf. dr. Eugenia Alaman - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>eugenia.alaman[at]ugal.ro

Conf. dr. Adela Drăgan - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>adela.dragan[at]ugal.ro

Lect. dr. Mirela Drăgoi - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>mirela.dragoi[at]ugal.ro

Lect. dr. Elena Costandache -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>ecostandache[at]ugal.ro

Lect. dr. Raluca Dragomir - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>raluca.dragomir[at]ugal.ro

Asist. dr. Anca Călin - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>anca.calin[at]ugal.ro

Asist. dr. Marius Munteanu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>marius.munteanu[at]ugal.ro

Asist. dr. Roxana Udrescu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>roxana.udrescu[at]ugal.ro

Biblioteca

În sala AS 108 a Facultății de Litere funcționează un corp al Bibliotecii Universității Dunărea de Jos din Galați. În cadrul acesteia se regăsește o selecție a lucrărilor de referință din domeniul lingvisticii si literaturii române și universale, alături de colecțiile unor reviste de referință din domeniul filologic.

Program

Luni - Vineri: 12.30-16.30

Lucrări de referință pentru domeniul filologie se găsesc atât în sediul central al bibliotecii aflat în clădirea universității, cât și în cadrul bibliotecii din cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor.

Pentru detalii suplimentare despre resursele documentare disponibile în cadrul universității, vă invităm să accesați adresa http://www.lib.ugal.ro 

 

Cadre didactice

Prof. dr. Michaela Praisler - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>michaela.praisler[at]ugal.ro

Prof. dr. Floriana Popescu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>floriana.popescu[at]ugal.ro

Prof. dr. Mariana Neagu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>mariana.neagu[at]ugal.ro

Prof. dr. Ioana Mohor Ivan - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>ioana.mohor[at]ugal.ro – Director de departament

Conf. dr. Gabriela Dima - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>gabriela.dima[at]ugal.ro

Conf. dr. Ruxanda Bontilă - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>ruxanda.bontila[at]ugal.ro

Conf. dr. Steluța Stan - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>steluta.stan[at]ugal.ro

Conf. dr. Gabriela Iuliana Colipcă Ciobanu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>gabriela.colipca[at]ugal.ro

Lect. dr. Daniela Șorcaru - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>daniela.sorcaru[at]ugal.ro

Lect. dr. Isabela Merilă - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>isabela.merila[at]ugal.ro

Lect. dr. Antoanela Mardar - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>antoanela.dumitrascu[at]ugal.ro

Lect. dr. Corina Dobrotă - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>corina.dobrota[at]ugal.ro

Lect. dr. Carmen Opriț Maftei - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>carmen.maftei[at]ugal.ro

Lect. dr. Gabriel Istode - gabriel.istode[at]ugal.ro

Lect. dr. Rodica Apostolatu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>rodica.apostolatu[at]ugal.ro

Lect. dr. Iulia Veronica Cocu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>iulia.neagu[at]ugal.ro

Asist. dr. Lidia Necula - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." title="<a href="/>lidia.necula[at]ugal.ro

Departamentul de literatură, lingvistică şi jurnalism

DESPRE NOI: TRECUT ȘI PREZENT

STUDIUL LIMBII ROMÂNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR GĂLĂȚEAN

ETAPE:

        1959-1974: În cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani (1959-1974) a funcţionat, iniţial, o secţie de limba şi literatura română - limba şi literatura rusă. În anul universitar 1960-1961 s-a trecut la specializarea unică limba şi literatura română, întrucât s-a considerat că perioada de trei ani este insuficientă pentru aprofundarea a două limbi cu structuri gramaticale diferite. Începând cu anul universitar 1971-1972, facultatea s-a profilat, din nou, pe dublă specializare: limba şi literatura română - limba şi literatura engleză, limba şi literatura română - limba şi literatura rusă, pregătind tineri care doreau să devină profesori de limba şi literatura română şi care, prin dubla specializare, îşi puteau completa viitoarele norme didactice şi  cu ore de limbi străine.

La specializarea filologică s-a început, cu anul universitar 1963-1964, pregătirea profesorilor de limba şi literatura română şi prin cursuri fără frecvenţă, cu o durată de 3 ani.

 1974-1983: Odată cu înființarea în anul 1974 a Universităţii din Galaţi, prin fuzionarea Institutului Pedagogic cu Institutul Politehnic, învăţământul filologic din Galaţi este continuat în cadrul Facultăţii de Învăţământ Pedagogic doar pentru specializările de limbi străine, a căror funcţionare a încetat cu anul universitar 1982-1983. Limba română a rămas în planurile de învăţământ doar prin disciplina limba română pentru studenţi străini, preluată de la fosta catedră de limbi străine a Institutului Politehnic din Galaţi

1989 - prezent: După 1989, învăţământul filologic cu specializarea limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină este reluat prin reînfiinţarea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, cu durata studiilor de 5 ani. Chiar dacă în ultimii 25 de ani (1989-2014) numele facultăţii cu profil filologic a cunoscut uşoare modificări (la fel ca şi durata anilor de  studenţie), studiul limbii şi literaturii române a rămas centrul în jurul căruia s-au organizat cele mai multe secţii: limba şi literatura română – limba şi literatura engleză, limba şi literatura română – limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză – limba şi literatura română, limba şi literatura franceză – limba şi literatura română, limba şi literatura română – limba şi literatura rusă, dar şi Teologie – Litere (limba şi literatura română).

Tradiţia învăţământului fără frecvenţă a fost reluată după 1990, prin înfiinţarea specializării învăţământ deschis la distanţa (IDD), cu specializările: limba şi literatura română, limba şi literatura română – limba şi literatura engleză şi limba şi literatura română – limba şi literatura franceză care au funcţionat la Focşani, Tulcea, Tecuci, Galaţi, astăzi existând doar la Galaţi.

 În anul 2001, în cadrul domeniului Ştiinţe ale comunicării, au luat naştere două specializări: Jurnalism – Limba şi literatura engleză şi Jurnalism – Limba şi literatura franceză. După aderarea la sistemul Bologna, cele două specializări au fost înlocuite, începând cu anul universitar 2005-2006, cu specializarea unică Jurnalism, majoritatea disciplinelor din planul de învăţământ fiind susţinute de cadrele didactice din actualul Departament de literatură, lingvistică şi jurnalism.

Actualmente, membrii departamentului nostru sunt implicaţi în cadrul a şapte programe de studii de licenţă – Română - Engleză, Română - Franceză, Engleză - Română, Franceză - Română, Engleză - Franceză şi Franceză - Engleză, Jurnalism, în cadrul cărora predau discipline fundamentale şi de specialitate, precum şi o serie de cursuri opţionale (specializarea Română -Engleză se desfăşoară şi în regimul Învăţământului deschis la distanţă). De asemenea, susţin şi programe de masterat cu predare în limba română, în domeniul Filologie: Teoria şi practica textului şi Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura română şi europeană a secolelor al XX-lea şi al XXI-lea, şi în domeniul Ştiinţele comunicării – Comunicare şi tehnici de producţie mass-media. În egală măsură, cadrele didactice ale Departamentului au fost şi sunt implicate în derularea unor specializări care, în cadrul altor facultăţi ale universităţii gălăţene, presupun cursuri de Comunicare şi relaţii publice, Didactica limbii şi literaturii române, Literatură română şi literatură pentru copii, Tehnici de comunicare verbală şi nonverbală. Nu în ultimul rând, se cuvine specificat aici faptul că membrii Departamentului sunt direct implicaţi în desfăşurarea procesului de perfecţionare a cadrelor didactice, pe specialitatea Limba şi literatura română, la toate nivelurile: definitivat, gradul al II-lea, şi gradul I.

 Departamentul de literatură, lingvistică şi jurnalism asigură din anul 2007 (O.M. 2402/15.10.2007), studiile universitare de doctorat în domeniul Filologie – literatură română şi comparată, având, în cadrul Departamentului nostru trei îndrumători de doctorat: prof. univ. dr. Nicolae Ioana (directorul Şcolii doctorale de Filologie 2007-2012; începând cu anul 2012 Şcoala şi-a schimbat denumirea în Şcoala doctorală de Ştiinţe Socio-umane), prof. univ. dr. Doiniţa Milea,  prof. univ. dr. Simona Antofi, prof. univ. dr. Alina Crihană şi prof.univ.dr. Nicoleta Ifrim.

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de literatură, lingvistică și jurnalism

 Cadrele didactice ale Departamentului au asigurat, începând cu anul 1999, acoperirea posturilor didactice de limba şi literatura română din cadrul Facultăţii Transfrontaliere de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi deschisă în cadrul Universităţii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul  întărind astfel legătura lingvistică dintre cele două maluri ale Prutului.

 Începând cu anul universitar 2012-2013, Departamentul nostru coordonează programul Limba română pentru studenţi străini (coordonator conf. univ. dr. Gina Necula) continuând astfel o tradiţie iniţiată cu mulţi ani în urmă la Galaţi.

DESPRE PROFESORI

 Departamentul de literatură, lingvistică şi jurnalism îşi face un titlu de onoare să amintească cadrele didactice care, prin activitatea lor, au direcţionat studiul limbii şi literaturii române la Galaţi. Menţionăm, în ordinea etapelor amintite mai sus, nume din generaţii diferite (actualul colectiv fiind prezentat separat): prof. univ. dr. Ioan BREZEANU - prorector al Institutului Pedagogic şi prorector al Universităţii din Galaţi, lect. univ. Janeta BEŞLIU, lect. univ. David BUJOREANU, lect. univ. Ion CÎRLAN, lect. univ. Ghiţă HAGIU, prof. univ. dr. Valentin ŢURLAN - şef de catedră şi decan al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, prof. univ. dr. Gheorghe MOLDOVEANU, prof. univ. dr. Dumitru TIUTIUCA - şef de catedră, lect. univ. dr. Constantin CIUCHINDEL, lect. univ. Neagu PERIANU, lect. univ. Paula SFETEŢU, asist. univ. Ecaterina ŞOITU, asist. univ. Gabriela MACOVEI POPESCU, lect. univ. Ştefan TOMOZEI, lect. univ. Grigore RĂCARIU – secretar şef al Universităţii din Galaţi, prof. univ. dr. Ioan CÂRÂC, prof. univ. dr. Stelian DUMISTRĂCEL, conf. univ. dr. Doina Marta BEJAN (HÎNCU), conf. univ. dr. Gheorghe ŞERBAN, conf. univ. dr. Gheorghe LATEŞ, lect. univ. dr. Mihaela CÎRNU, asist. univ. drd. Corina STAN, asist. univ. drd. Kristina GĂICEANU.

 Din anul 2005, activitatea ştiinţifică a Departamentului de literatură lingvistică şi jurnalism a fost coordonată prin Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi literatură, acreditat de M.E.C. – C.N.C.S.I.S. în 2005 (director prof. univ. dr. Doiniţa Milea), rezultatele cercetării fiind diseminate prin organizarea anuală, a conferinţelor în domeniul:

literaturii române, pe teme precum:

Canon şi anticanon în demersul critic actual (2008) – coord. de proiect prof.univ.dr. Doiniţa Milea, conf. univ. dr. Simona Antofi

Discursul intelectual la răspântiile istoriei (2008) - coord. de proiect prof.univ.dr. Doiniţa Milea, conf. univ. dr. Simona Antofi

Discurs critic şi literatură în epocile totalitare (2009) – coord. de proiect lect. univ. dr. Nicoleta Ifrim

Reprezentări feminine în cultura europeană a secolului al XX-lea (2009) – coord. de proiect lect. univ. dr. Alina Crihană

Reprezentări ale feminităţii în spaţiul cultural francofon (2010) - coord. de proiect lect. univ. dr. Alina Crihană

Statutul literaturii în sistemul de învăţământ al epocilor totalitare (2010) - coord. de proiect lect. univ. dr. Nicoleta Ifrim

Reprezentări literare ale feminităţii şi modele comportamentale reflectate în plan social (2011) - coord. de proiect lect. univ. dr. Alina Crihană

Povestirile vieţii: memorie, istorie şi ficţiuni identitare (2012) - coord. de proiect conf. univ. dr. Alina Crihană

Scriitura feminină şi exilul în spaţiul cultural francofon (2013) – coord. de proiect conf. univ. dr. Alina Crihană;

Identitate şi memorie culturală în Europa secolelor XX-XXI (2014) - coord. de proiect prof. univ. dr. Alina Crihană;

Forme ale opoziţiei culturale şi reprezentări identitare în Europa totalitarismelor (2015) - coord. de proiect prof. univ. dr. Alina Crihană;

în domeniul lingvisticii, conferinţa internaţională Lexic comun / lexic specializat (din 2008 - prezent), care a propus an de an teme de interes ştiinţific precum:

Mişcarea lexicului specializat spre lexicul comun (2008) – coord. de proiect conf. univ. dr. Doina Marta Bejan, asist. univ. drd. Oana Cenac

Ştiinţa dicţionarelor. De la teorie la practică (2009) - coord. de proiect conf. univ. dr. Doina Marta Bejan, asist. univ. drd. Oana Cenac

Neologie şi politici lingvistice (2010) - coord. de proiect prof.univ.dr. Virginia Lucatelli, conf. univ. dr. Doina Marta Bejan

Frazeologie. Stilistică. Traductologie (2011), coord. de proiect conf. univ. dr. Doina Marta Bejan, lect. univ. dr. Oana Cenac

Lexicul politic – martor al transformărilor social-politice şi de mentalitate din lumea contemporană (2012) - coord. de proiect conf. univ. dr. Doina Marta Bejan, lect. univ. dr. Oana Cenac

Limba română – în timp şi spaţiu (2013) - coord. de proiect conf. univ. dr. Doina Marta Bejan, lect. univ. dr. Oana Cenac;

Manifestări ale creativităţii limbajului uman (2014) - coord. de proiect conf. univ. dr. Doina Marta Bejan, conf. univ. dr. Oana Cenac; prof.univ.dr. Simona Antofi

Interculturalitate şi plurilingvism în context european (2015) - coord. de proiect conf. univ. dr. Doina Marta Bejan, conf. univ. dr. Oana Cenac; prof.univ.dr. Simona Antofi

iar conferinţa internaţională Paradigma discursului ideologic (2009-2012) a fost prilej de dezbateri pe marginea următoarelor aspecte:

Paradigma discursului ideologic (2009) – coord. de proiect lect. univ. dr. Gina Necula

Ideologia globalizării (2010) - coord. de proiect lect. univ. dr. Ionel Apostolatu

Discursiv şi metadiscursiv în comunicare (2011) - coord. de proiect lect. univ. dr. Gina Necula

Dinamica terminologiilor şi (re)modelarea sistemelor de idei (2012) - coord. de proiect lect. univ. dr. Gina Necula, lect. univ. dr. Ionel Apostolatu;

în domeniul ştiinţelor comunicării (jurnalism), la conferinţa internaţională Cultura şi presa în spaţiul european (din 2009-prezent) s-au abordat teme precum:

Tradiţie şi modernitate în presa europeană (2009) – coord. de proiect lect. univ. dr. Mihaela Cîrnu

Mass-media: identitate naţională vs globalizare (2010) - coord. de proiect lect. univ. dr. Mihaela Cîrnu, lect. univ. dr. Cătălin Negoiţă

Mass-media: comunicare şi cultură (2011) - coord. de proiect lect. univ. dr. Mihaela Cîrnu, lect. univ. dr. Cătălin Negoiţă

Mass-media contemporană şi impactul globalizator al internetului (2012) - coord. de proiect lect. univ. dr. Cătălin Negoiţă, asist. univ. dr. Daniela Bogdan

De la manipulare la intoxicare în mass media contemporană (2013) - coord. de proiect lect. univ. dr. Cătălin Negoiţă.

Congresului Naţional de Istoria Presei, ediţia a VII-a – Presa primului război mondial (2014) - coord. de proiect lect. univ. dr. Cătălin Negoiţă, asist. univ. dr. Daniela Bogdan

Istoria şi reprezentarea ei în media (2015) - coord. de proiect lect. univ. dr. Cătălin Negoiţă.

Un alt obiectiv major al Centrului de cercetare a fost şi este susţinerea apariţiei revistelor: Comunicare interculturală şi literatură, revistă indexată în bazele de date internaţionale MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, Index Copernicus Master Journals List şi Fabula. La recherche en littérature (www.fabula.org), (redactor şef prof. univ. dr. Simona Antofi) şi Analele Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, fascicula XXIV- Lexic comun/lexic specializat, revistă indexată în bazele de date internaţionale MLA (Modern Language Association, New York, www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, Fabula. La recherche en littérature (www.fabula.org),  (redactor şef conf. univ. dr. Doina Marta Bejan: 2008-2012 şi lect.univ.dr. Oana Cenac: din 2013 – prezent).

De asemenea, membrii departamentului au obţinut contracte de cercetare câştigate prin concurs organizat de instituţii naţionale şi internaţionale:

Proiect de cercetare de tip Grant nr. 98/2007 cu titlul Discursul critic românesc actual, între tradiţia criticii literare şi vârstele postmodernismului, finanțat de Academia Română, desfăşurat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism, în intervalul 2007 – 2008. Contract nr. 4 din 26.09.2007 şi Contract nr. 4 din 16.05.2008. Valoarea contractului: 14000 RON. Director de proiect : Prof. univ. dr. Simona Antofi.

Proiect de cercetare exploratorie IDEI, câştigat în competiţia lansată de CNCSIS în 2008, cu finanţare în perioada 2009-2011, cu titlul Impactul factorului politic si ideologic asupra reflectarii literaturii in sistemul de invatamant. Perioada 1948-1989, cod CNCSIS 949, contract nr. 868 din 19.01.2009, act adiţional 11477/4.05.2009. Valoarea contractului: 906.618 RON. Director de proiect: Prof. univ. dr. Nicolae Ioana.

Proiect de cercetare exploratorie IDEI, câştigat în competiţia lansată de CNCSIS în 2008, cu finanţare în perioada 2009-2011, cu titlul Impactul tipologiei personajului feminin din  proza literară postbelică asupra modelelor comportamentale reflectate  in plan social, contract nr. 947. Valoarea contractului: 938.376 RON. Director de proiect: Prof. univ. dr. Simona Antofi.

Acord de colaborare în cercetarea ştiinţifică cu Academia Română – Institutul de Istorie şi Teorie literară “George Călinescu”, în cadrul proiectului CNCSIS: „Cronologia vieţii literare româneşti. 1948 – 1965”. Coordonator al colectivului de cercetare: Prof. univ. dr. Nicolae Ioana. 

Proiect de cercetare postdoctorală cu tema Scriitorul postbelic şi „teroarea istoriei”. Dileme şi (re)construcţii identitare în „povestirile vieţii”, în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, ID 59758/2010, finanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – contract POS DRU /89/1.5/S/ 59758. Director de proiect: Conf. univ.dr. Alina Crihană.

Proiect de cercetare postdoctorală cu tema Identitate culturală şi integrare europeană. Perspective critice asupra discursului identitar românesc în perioada postdecembristă, în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, ID 59758/2010, finanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – contract POS DRU /89/1.5/S/ 59758. Director de proiect: Conf. univ.dr. Nicoleta Ifrim.

GRANTURI PENTRU FINANŢAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE:

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, pentru obţinerea unei finanţări, în cadrul procedurii de evaluare lansate de MEC în 2005, vizând colocviul Circulaţia modelelor culturale în spaţiul euroregiunilor, mai 2006. Competiţie validată prin Contractul de finanţare a manifestărilor ştiinţifice cu participare internaţională, martie 2006 (finanţarea de către MEC a manifestării şi a Actelor Colocviului). Valoarea contractului: 1400 RON. Director de proiect : Prof. univ. dr. Doiniţa Milea.

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, pentru obţinerea unei finanţări, în cadrul procedurii de evaluare lansate de MEC în 2006: Colocviul Internaţional, ediţia a II-a, mai 2007, Discursul intelectual la răspântiile istoriei, competiţie validată prin Contractul de finanţare a manifestărilor ştiinţifice cu participare internaţională, martie 2007 (finanţarea de către MEC a manifestării şi a Actelor Colocviului). Valoarea contractului: 1500 RON. Director de proiect:  Conf. univ. dr. Simona Antofi.

Proiect de finanţare pentru organizarea Conferinţei internaţionale Lexic comun / lexic specializat. Mişcarea lexicului specializat spre lexicul comun, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, 17-18 septembrie 2008 –  manifestare finanţată de Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Şţiinţifică – contract nr. 164 M / 01.07.2008. Valoarea contractului: 2500 RON. Director de proiect : Conf. univ. dr. Doina Marta Bejan.

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, pentru obţinerea unei finanţări, în cadrul procedurii de evaluare lansate de MEC în 2009, pentru finanţarea Conferinţei internaţionale Paradigma discursului ideologic (PID), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi Literatură, 29-30 aprilie 2009 – Contract de finanţare (ANCS) nr. 0007M/1.04.2009. Valoarea contractului: 2500 RON. Director de proiect:  Lect. univ. dr. Gina Necula.

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, pentru obţinerea unei finanţări, în cadrul procedurii de evaluare lansate de MEC în 2009, pentru finanţarea Colocviului Internaţional Discurs critic şi literatură în epocile totalitare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi Literatură, 5-6 iunie 2009. Proiect finanţat de Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Şţiinţifică prin contractul nr. 86/09.05.2009. Valoarea contractului: 3000 RON. Director de proiect : Lect. univ. dr. Nicoleta Ifrim.

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, pentru obţinerea unei finanţări, în cadrul procedurii de evaluare lansate de MEC în 2009, pentru finanţarea Colocviului Internaţional Reprezentări ale feminităţii în cultura europeană a secolului al XX-lea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi Literatură, 15 – 16 octombrie 2009. Contract de finanţare (Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Şţiinţifică) nr.196 M / 21.09. 2009. Valoarea contractului: 3000 RON. Director de proiect: Lect. univ. dr. Alina Crihană.

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, pentru obţinerea unei finanţări, în cadrul procedurii de evaluare lansate de MEC în 2010, pentru finanţarea Conferinţei internaţionale Paradigma discursului ideologic, ediţia a II-a, cu tema Ideologia globalizării (PID 2), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi Literatură, 30 aprilie – 2 mai 2010. Contract de finanţare (ANCS) nr. 3M/9.04.2010, valoarea contractului: 3500 RON. Director de proiect: Lect. univ. dr. Ionel Apostolatu.

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale - Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, vizând Colocviul Internațional Dialoguri ideologice şi culturale în spaţiul posttotalitar, desfăşurat în perioada 4-5 iunie 2010, în cadrul Centrului de Cercetare „Comunicare interculturală şi literatură” al Catedrei de Literatură, lingvistică şi jurnalism,  Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, contract nr.15210/ 25.05.2010. Director de proiect: Lect. univ. dr. Nicoleta Ifrim.

Proiect de finanţare în cadrul programului „Consolidarea excelenţei universitare, parteneriate, relaţii cu întreprinderile”, secţiunea „Sprijin pentru manifestările ştiinţifice”, propus Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), pentru finanţarea participării la colocviu a 8 intervenienți din Sud şi pentru publicarea Actelor Colocviului „Reprezentări ale feminităţii în spaţiul cultural francofon” / „Représentations de la féminité dans l’espace culturel francophone”. Contract de finanţare: nr. 22582 / 8.09.2010. Valoarea contractului: 2645 EUR. Director de proiect: Lect. univ. dr. Alina Crihană.

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, pentru obţinerea unei finanţări, în cadrul procedurii de evaluare lansate de MEC în 2010, pentru finanţarea Colocviului Internaţional „Reprezentări ale feminităţii în spaţiul cultural francofon” / „Représentations de la féminité dans l’espace culturel francophone”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi Literatură, 15 – 16 octombrie 2010. Contract de finanţare (Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Şţiinţifică) nr. 59 M / 28.05. 2010. Valoarea contractului: 3500 RON. Director de proiect: Lect. univ. dr. Alina Crihană.

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, pentru obţinerea unei finanţări, în cadrul procedurii de evaluare lansate de MEC în 2010, pentru finanţarea conferinţei internaţionale Cultura şi presa în spaţiul european, ediţia a –III-a, 5-6 noiembrie 2010., organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere. Contract de finanţare (Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Şţiinţifică) nr. 28188/2010. Valoarea contractului: 3000 RON. Director de proiect: Lect. univ. dr. Mihaela Cîrnu.

Proiect de finanţare propus Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, pentru obţinerea unei finanţări, în cadrul procedurii de evaluare lansate de MEC în 2011, pentru finanţarea Conferinţei internaţionale Paradigma discursului ideologic, ediţia a III-a, cu tema Discursiv şi metadiscursiv în comunicare (PID 3), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi Literatură, 5-6 mai 2011, manifestare finanţată de ANCS, în baza contractului nr. 16 M / 1.04.2011. Valoarea contractului: 7000 RON. Director de proiect: Lect.univ. dr. Gina Necula.

Proiect de finanţare pentru Colocviul Internaţional „Reprezentări literare ale feminităţii şi modele comportamentale reflectate în plan social”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi Literatură, 11 – 12 noiembrie 2011 –  manifestare finanţată de Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Şţiinţifică prin contract nr. 178M / 3.10.2011. Valoarea contractului: 1500 RON. Director de proiect: Lect. univ. dr. Alina Crihană.

Proiect de finanţare pentru organizarea Colocviului Internaţional Statutul literaturii în sistemul de învățământ al epocilor totalitare, 23-24 octombrie 2011, contract nr. 10120/21.07.2011, manifestare finanţată de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Şţiinţifică. Valoarea contractului: 4000 RON. Director de proiect: Lect. univ. dr. Nicoleta Ifrim.

Proiect de finanţare pentru organizarea Conferinţei internaţionale Lexic comun / lexic specializat. Frazeologie. Stilistică. Traductologie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, 15-16 septembrie 2011 – manifestare finanţată de Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Științifică. Contract nr. 99 M/20.07.2011. Valoarea contractului: 3500 RON. Director de proiect : Lect. univ. dr. Oana Cenac

Proiect de finanţare pentru organizarea Conferinţei internaţionale Lexic comun / lexic specializat. Lexicul politic – martor al transformărilor social-politice şi de mentalitate din lumea contemporană, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, 11-12 octombrie 2012 - manifestare finanţată de Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Științifică, contract nr. 78 M / 07.07.2012. Valoarea contractului: 4550 RON. Director de proiect: Lect. univ. dr. Oana Cenac.

Proiect de finanţare pentru organizarea Conferinţei internaţionale Lexic comun / lexic specializat. Manifestări ale creativităţii limbajului uman,  Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, 6-7 iunie 2014 - manifestare finanţată cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale – Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale,  contract nr. 22 M / 09.05.2014. Valoarea contractului: 4000 RON. Director de proiect: Lect. univ. dr. Oana Cenac.

Totodată, trebuie amintită implicarea şi participarea doctoranzilor din domeniul Filologie, specializarea - literatură română, în organizarea şi desfăşurarea unor conferinţe internaţionale organizate de Departamentul nostru cu sprijinul Programului operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Top Academic. Amintim aici conferinţa internaţională Paradigma discursului ideologic (2012), conferinţa internaţională Lexic comun / lexic specializat (2013) şi colocviul internaţional Povestirile vieţii: memorie, istorie şi ficţiuni identitare (2013).

Majoritatea conferinţelor şi colocviilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale propuse de membrii Departamentului de Literatură, lingvistică şi jurnalism, au fost realizate în strânsă colaborare cu instituţii prestigioase din ţară şi din străinătate, între care amintim: Universitatea din Alicante, Facultatea de Filozofie şi Litere, Spania, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova, Institutul de cercetări filologice şi interculturale din Republica Moldova, Academia Română - Institutul de Istorie şi Teorie literară “G. Călinescu, Bucureşti, România, Academia Română – Institutul de Istora artei “G. Oprescu”, România, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, România, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, România, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, România, Universitatea “Transilvania”, Brașov, Facultatea de Litere şi DPPD, România, Universitatea “Ștefan cel Mare”, Suceava, Facultatea de Litere și Științe ale comunicării, România, Muzeul Literaturii Române Bucureşti, România, Universitatea Sibiu,  Facultatea de Litere, România, Universitatea Piteşti, Facultatea de Litere, România, Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău, Facultatea de Litere, România, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, România, Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, România, Biblioteca “V. A. Urechia”, Galaţi,  România, Asociaţia Română de Istorie a Presei, România.

DESPRE STUDENȚI

În anul 1960 s-a constituit primul cerc ştiinţific al studenţilor din Institut – cercul de limba şi literatura română – având ca îndrumător pe profesorul Ghiţă Hagiu. În cadrul acestui cerc s-au remarcat studenţi care, ulterior, s-au afirmat în activitatea didactică (Vasile Leonte, Melu State, Corneliu Goldu, Maria Brăilescu) sau în jurnalistică şi în viaţa culturală a Galaţiului (Ilie Tănăsache, Constantin Vremuleţ, Mircea Ionescu, Apostol Gurău, Sterian Vicol, Ion Chiric).

Din generaţiile de studenţi ce au absolvit facultatea după 1989, pot fi amintiţi absolvenţii care, prin concurs, au ocupat posturi didactice la colegiile naţionale din Galaţi, Brăila, Bucureşti, (Angelica Jipa - Pârlea, Daniela Nistor, Wanda Topor-Codreanu, Mariana Anton, Cristina Ciobanu) sau la licee şi şcoli generale - absolvenţi care au îmbrăţişat cu dăruire şi seriozitate meseria de profesor de limba şi literatura română în unităţile de învăţământ din zonele rurale ale judeţelor Galaţi, Brăila, Buzău, Tulcea, Vrancea, Vaslui. Toţi absolvenții noştri, care îşi desfăşoară activitatea la catedră, au promovat examenele de definitivat, gradul al II-lea şi gradul I, parcurgând astfel toate etapele perfecţionării didactice.

Mulţi dintre aceşti absolvenţi au urmat cursurile masteratului de Teoria şi practica textului, iar ulterior, motivaţi de dorinţa de a cunoaşte şi de a aprofunda domeniul de studiu ales, s-au înscris la cursurile şcolii doctorale din cadrul facultăţii noastre sau din alte centre universitare, devenind, la absolvire, doctori în filologie. Amintim aici doar câteva nume: Daniela Necula - Bogdan, Anca Călin, Cristina Chiriac, Matei Damian (coordonator de doctorat prof. univ. dr. Nicolae Ioana), Mariana Anton, Marilena Niţă Bobârnilă (coordonator de doctorat prof. univ. dr. Doiniţa Milea), Laurenţiu Ichim, Petrica Paţilea, Oana Contoman (coordonator de doctorat prof. univ. dr. Simona Antofi) – Şcoala de studii doctorale a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi; Ionel Apostolatu, Cristinel Munteanu, Gina Dogaru Necula, Ileana Alexandrescu (coordonator de doctorat prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel), Oana Cenac (coordonator de doctorat prof. univ. dr. Constantin Frâncu) Gabriela Berteşteanu şi Delia Gavriliu (coordonator de doctorat prof. univ. dr. Eugeniu Munteanu) - Şcoala de studii doctorale a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi; Cristina Ciobanu, Alina IorgaCrihană, Nicoleta Dascălu Ifrim, Iuliana Huţupaş Barna (coordonator de doctorat prof. univ. dr. Nicolae Ioana) – Şcoala de studii doctorale a Universităţii din Piteşti.

Este demn de amintit faptul că cea mai mare parte a tinerei generaţii de cadre didactice ale Departamentului de literatură, lingvistică şi jurnalism a fost selectată, prin concurs, dintre foştii studenţi merituoşi ai specializărilor facultăţii noastre (Corina Stan, Kristina Găiceanu, Ionel Apostolatu, Gina Dogaru Necula, Oana Cenac, Alina Iorga Crihană, Nicoleta Dascălu Ifrim, Matei Damian, Daniela  Necula Bogdan).

De asemenea, mulţi dintre absolvenţii specializării Jurnalism au reuşit să se afirme ca buni profesionişti, actualmente lucrând la posturi de televiziune locale sau naţionale. Dintre aceştia, putem menţiona pe Alexandra Stoian (Antena 1 Galaţi-Brăila), Valerică Ştefăniţă (B1TV), Marius Orloschi (Digi 24), Adrian Şchiopeţ (Realitatea TV), Mirabela Isac (România TV).

Nu în ultimul rând, le amintim pe Maria Mandiţă, Maria Stanciu, Elena Parapiru, absolvente ale facultăţii noastre, secţiile română – franceză, teologie – litere, română – engleză, care dovedesc profesionalism în activitatea la unul dintre cele mai citite ziare din urbea gălăţeană, Viaţa liberă.

Material a fost realizat pe baza informaţiilor din studiul monografic al prof. univ. dr. Ioan Brezeanu – Universitatea din Galaţi. 1948-1990. Istorie şi tradiţie universitară şi din arhiva de documente ale Departamentului de literatură, llingvistică şi jurnalism.

Tab content 1
Tab content 2
Friday the 10th - Joomla Templates. Custom text here