Departamentul de engleză

Print
Category: Departamente
Published Date Written by litere2

Continuând tradiţia studiilor filologice cu specializare în limba şi literatura engleză, înfiinţate la Galaţi în anul 1968 în cadrul Institutului Pedagogic, Departamentul de engleză a început să funcţioneze ca structură independentă în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie în anul 2001. Cadre didactice specializate în limba şi literatura engleză au aparţinut, succesiv, Catedrei de filologie (1972-1974) în cadrul Institutului Pedagogic din Galaţi, Catedrei de limbi străine (1974-1990) în cadrul Facultăţii de Învăţământ Pedagogic a Unversităţii din Galaţi, Catedrei de limba română - limbi străine (1990-2001) în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii Dunarea de Jos din Galaţi, Departamentului de limba şi literatura engleză (2001-prezent) în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Dunarea de Jos din Galaţi. O parte dintre membrii Departamentului de engleză au aparţinut Departamentului de limbi moderne aplicate (1997-2011).

În prezent, acesta are în componenţa sa un număr de 18 cadre didactice, împărțite în trei colective (Limbă engleză, Literatură și studii culturale, Limbi moderne aplicate), care acoperă întreaga ierarhie a structurii posturilor didactice universitare (asistent, lector, conferenţiar şi profesor).

Cadrele didactice ale Departamentului de engleză

Cadrele didactice ale Departamentului de engleză sunt implicate în derularea programelor de studii pe toate cele trei cicluri de învăţământ ale sistemului Bologna (licenţă, masterat, doctorat) atât pentru domeniul Filologie, cât şi pentru domeniile nefilologice care cuprind o componentă de instrucţie în limba engleză.

Mai exact, programele de studii din domeniul filologie gestionate parţial sau în totalitate de către Departamentul de engleză sunt următoarele:

Licenţă (3 ani)

Masterat (2 ani – cu predare integrală în limba engleză)

Doctorat (3 ani)

Toți membrii departamentului se implică în mod constant în activități didactice și extra-curriculare concretizate în:

O componentă importantă a activității departamentului este reprezentată de cercetare, care reflectă interesele și specializarea individuală a membrilor săi în domenii precum: studiile lingvistice, traductologia, studiile literare și imagologia, studiile culturale, de gen și de film. Vizibilitatea acesteia și impactul asupra comunității academice (la nivel local, național și internațional) sunt susţinute prin:

Cel mai important, absolvenţi ai Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Litere, specializarea limba şi literatura engleză ne reprezintă cu cinste în sistemul de învăţământ românesc, dar şi în centre universitare din Marea Britanie, Elveția, Canada, Emiratele Arabe Unite etc.