Departmentul de limbă şi literatură franceză

Print
Category: Departamente
Published Date Written by litere2

Specializări de Licenţă

1974 – 1985 Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
1990 - 1991 Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
1991 - 1992 Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
1993 - 2004 Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura rusă
2001 - 2008 Jurnalistică - Limba şi literatura franceză
2005 – prezent Limbi moderne aplicate – cursurile se desfăşoară la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe umaniste, Economice şi Inginereşti a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
2005 - 2012 Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
2013 - prezent Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză

Specializare de Masterat

2005 – prezent Discurs specializat. Terminologii. Traduceri. aplicate – cursurile se desfăşoară la Facultatea de Litere din Galaţi şi la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe umaniste, Economice şi Inginereşti a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi


Programele gestionate de Departamentul de Limba şi literatura franceză beneficiază, incepând cu anul academic 2013-2014, de sprijinul financiar al Agenţiei Universitare a Francofoniei în urma câştigării a două proiecte în cadrul unor competiţii internaţionale.

1) Programul de licenţă Limbă şi literatură franceză a câştigat, în mai 2014, competiţia Soutien aux formations francophones de niveau licence, în valoare de 15.000 de euro, fiind singurul program de limbă şi literatură franceză din România care beneficiază de o astfel de finanţare din partea Agenţiei Universitare a Francofoniei. Finanţarea se concretizează în:

- dotări pedagogice (cărţi, manuale universitare, metode de franceză);

- cursuri predate de profesori de la universităţi de prestigiu din Franţa şi Belgia;

- stagii de perfecţionare pentru cadrele didactice ale departamentului implicate în programul de licenţă.

2) Programul de masterat Discurs specializat. Termonologii. Traduceri  a câştigat, în 2013, competiţia Soutien aux formations francophones de niveau master, în valoare de 16.500 de euro. Începând cu anul universitar 2013-2014, programul de master Discurs specializat. Termonologii. Traducerial Facultăţii de Litere se bucură de sprijinul finaciar al Agenţiei Universitare a Francofoniei, care constă în:

- achiziţionarea de monografii ştiinţifice, dicţionare, abonamente la baze de date;

- cursuri predate de profesori de la universităţi de prestigiu din Franţa, Belgia, Republica Moldova;

- stagii de perfecţionare pentru cadrele didactice ale departamentului implicate în programul de masterat.

Domenii de angajare pentru absolvenţi

Învăţământ şi educaţie

Industrie, afaceri, turism

Mediere culturală şi traducere, relaţii internaţionale şi comunicare, resurse umane

Specialişti titulari : 13

4 profesori universitari

3 conferenţiari universitari

3 lectori universitari

3 asistenţi universitari

Cadrele didactice din cadrul Departamentului de limba și literatura franceză

Specializările cadrelor didactice

Limba franceză ca limbă străină (FLE) şi didactica FLE

Limba franceză pentru scopuri specifice (FOS) şi didactica FOS

Literatura franceză

Literaturi francofone

Lingvistică

Retorică şi teoria argumentării

Poetică

Analiza discursului

Limbaje de specialitate

Traducere şi interpretariat

Teoria şi istoria literaturii

Comunicare profesională si organizaţională

Activităţi de cercetare ştiinţifică

Editarea publicaţiilor ştiinţifice periodice:

Mélanges francophones,

Communication et argumentation dans l’espace public,

Le discours spécialisé : Théorie et Pratique.

Mijloace de realizare a cercetării

Colaborare internaţională

Contracte

Granturi de cercetare

Manifestări ştiinţifice de tip conferinţă, colocviu, atelier.

Facultăţi în cadrul cărora au funcţionat specializările :

1974 – 1985 Facultatea de Învăţământ Pedagogic
1990 – 1998 Facultatea de Litere şi Știinţe
1998 – 2002 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
2002 – 2007 Facultatea de Litere şi Teologie
2007 – prezent Facultatea de Litere
Tab content 1
Tab content 2
Saturday the 6th - Joomla Templates. Custom text here