Istoric

Facultatea de Litere este una dintre facultăţile cu tradiţie din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, primul program de studiu cu profil filologic (Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă) fiind înfiinţat în anul 1959.

Facultatea de Litere, ale cărei programe de studiu se află în clasa B de ierarhizare a instituţiilor de învăţământ superior,  vă oferă posibilitatea de a studia într-un cadru modern pentru obținerea competențelor de specialitate și transversale de care credem că este nevoie într-un secol al comunicării și pluriculturalității.

Într-o societate a schimbării și readaptării permanente, vă vom însoți pentru construirea unei cariere în care limba română și valorile culturale românești se reunesc cu limba engleză și franceză, și valorile culturale implicite. Vă ajutăm astfel să obțineți un profil profesional ce se poate integra oricărui context de lucru în domeniul studiilor literare şi culturale, al traductologiei, limbilor moderne aplicate sau al ştiinţelor comunicării.

Oferta noastră educaţională include:

Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul FILOLOGIE

-     Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză

-     Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză

-     Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză

-     Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română

-     Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză

-     Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română

Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE

-     Limbi moderne aplicate

Domeniul ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

-     Jurnalism

     Programe de studii universitare de masterat

Domeniul FILOLOGIE

-     Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană  (cu predare în limba română)

-     Traducere şi interpretariat (cu predare în limba engleză)

-     Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (cu predare în limba franceză)

-     Literatură, film şi reprezentări culturale (cu predare în limba engleză)

    Domeniul ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

-     Comunicare şi tehnici de producţie mass-media (cu predare în limba română)

 

  Programe de studii universitare de doctorat

Domeniul FILOLOGIE

-     Literatura română

-     Limba engleză şi traductologie

-     Literatura engleză şi americană

-     Limba franceză şi traductologie

-          Literatura franceză

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

The Faculty of Letters is one of the traditional faculties within “Dunarea de Jos” University of Galati, the first study programme in philology (Romanian language and literature – Russian language and literature) having been set up in 1959.

The Faculty of Letters, whose study programmes have been ranked B (on a scale from A to E) in the national hierarchy of higher education institutions, offers you the possibility of studying in a modern environment in view of obtaining the specialised and interdisciplinary competences we believe are necessary in the present day era of communication and multiculturalism.

In a society involving permanent change and re-adaptation, we will support you in building a career which brings Romanian language and cultural values closer to English, French and the cultural values of the Anglophone and Francophone spaces. We hope thus that you will acquire a professional profile that matches any competitive work context related to literary and cultural studies, translation studies, applied modern languages and communication sciences.

Our educational offer includes:

Undergraduate study programmes

Field: PHILOLOGY

-    Romanian language and literature – English language and literature

-    Romanian language and literature – French language and literature

-    English language and literature – French language and literature

-    English language and literature – Romanian language and literature

-    French language and literature – English language and literature

-    French language and literature – Romanian language and literature

Field: APPLIED MODERN LANGUAGES

-     Applied modern languages

Field: COMMUNICATION SCIENCES

-     Journalism

  Master’s study programmes

Field: PHILOLOGY

-     Identity, interculturality and multiculturality in Romanian and European literature (courses in Romanian)

-     Translation and interpreting (courses in English)

-     Specialised discourse. Terminologies. Translations (courses in French)

-     Literature, film and cultural representation (courses in English)

Field: COMMUNICATION SCIENCES

-     Communication and mass-media production techniques (courses in Romanian)

Doctoral study programmes

Field: PHILOLOGY

-     Romanian literature

-     English language and translation studies

-     English and American literature

-     French language and translation studies

-     French literature

 _____________________________________________________________________________________________________________________

La Faculté des Lettres est l’une des facultés traditionnelles au sein de l’Université “Dunărea de Jos” de Galaţi, le premier programme d’étude à profil philologique (Langue et littérature roumaine – Langue et littérature russe) étant lancé en 1959.

La Faculté des Lettres, dont les programmes d’étude sont rangés dans la classe B (sur une échelle de A à E) dans le classement national des institutions d’enseignement supérieur,  vous permet d’étudier dans un environnement moderne pour acquérir les compétences spécifiques et transversales qui sont nécessaires dans un milieu de la communication et du multiculturalisme.

Dans une société des changements profonds et du besoin constant de réadaptation à ceux-ci, nous allons vous vous aider à bâtir une carrière où la langue roumaine et les valeurs culturelles roumaines rencontrent les langues anglaise et française ainsi que leurs valeurs culturelles. Nous vous aidons donc à acquérir un profil professionnel qui puisse convenir à tout milieu de travail concernant le domaine des études littéraires et culturelles, de la traductologie, des langues étrangères appliquées ou des sciences de la communication.

Notre offre éducationnelle comprend:

 Programmes d’études universitaires de licence

Domaine PHILOLOGIE

-     Langue et littérature roumaines –

Langue et littérature anglaises

-     Langue et littérature roumaines –

Langue et littérature françaises

-     Langue et littérature anglaises –

Langue et littérature françaises

-     Langue et littérature anglaises –

Langue et littérature roumaines

-     Langue et littérature françaises –

Langue et littérature anglaises

-     Langue et littérature françaises –

Langue et littérature roumaines

Domaine LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

-     Langues étrangères appliquées

Domaine SCIENCES DE LA COMMUNICATION

-     Journalisme

  Programmes d’études universitaires de master

Domaine PHILOLOGIE

-     Identité, interculturalité et multiculturalisme en littérature roumaine et européenne  (langue d’enseignement - le roumain)

-     Traduction et interprétation (langue d’enseignement – l’anglais)

-     Discours spécialisé. Terminologies. Traductions (langue d’enseignement – le français)

-     Littérature, film et représentations culturelles (langue d’enseignement - l’anglais)

Domaine SCIENCES DE LA COMMUNICATION

-     Communication et  techniques de production mass-média (langue d’enseignement - le roumain)

   Programmes d’études universitaires de doctorat

Domaine PHILOLOGIE

-     Littérature roumaine

-     Langue anglaise et traductologie

-     Littérature anglaise et américaine

-     Langue française et traductologie

Littérature française

______________________________________________________________________________________________________________

ISTORIC

Prima specializare cu profil filologic, Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă, a fost înfiinţată în anul universitar 1959-1960, iar cea de a doua specializare, Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză a fost înfiinţată în anul universitar 1968-1969, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Galaţi.

În anul 1974, prin Decretul de constituire a Universităţii din Galaţi, s-a înfiinţat Facultatea de Invăţământ Pedagogic, în cadrul căreia au funcţionat, până în 1985, două specializări cu durata de 4 ani: Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză şi Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura rusă (pe lângă secţiile de Matematică – Fizică, Fizică – Chimie şi Educaţie fizică).

În anul 1990, cele două specializări şi-au reluat cursurile, ulterior înfiinţându-se, în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, şi următoarele specializări, cu durata de 5 ani: Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română,  Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă.

În 1998, facultatea s-a reorganizat, schimbându-şi denumirea în Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, în cadrul căreia s-au înfiinţat secţiile de Jurnalism – Limba şi literatura engleză, Jurnalism – Limba şi literatura franceză, Istorie – Limba şi literatura engleză, Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura engleză (cu durata de 4 ani).

În 2002, odată cu înfiinţarea Facultăţii de Istorie şi Filosofie, facultatea noastră şi-a schimbat din nou denumirea, în Facultatea de Litere şi Teologie. Până în anul 2007, în cadrul Facultăţii de Litere şi Teologie au continuat să funcţioneze specializările Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză, Jurnalism – Limba şi literatura engleză, Jurnalism – Limba şi literatura franceză, Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura engleză (cu durata de 4 ani).

În anul 2007 s-a înfiinţat Facultatea de Litere, Teologia afiliindu-se la Facultatea de Istorie şi Filosofie. Specializările (cu durată de 3 ani, conform reglementărilor Bologna) care au rulat până în 2012 au fost Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză, Jurnalism, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

În anul 2012, au fost reautorizate trei programe de studiu de licenţă care au rulat cu succes în perioada 1990 – 2007: Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română, Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română.

Tab content 1
Tab content 2
Saturday the 6th - Joomla Templates. Custom text here